top of page

   मुंबईचे मूर्तिकार   

श्री गणेशाच्या भक्तीभावपूर्ण उत्सवात मूर्तिकार आणि मूर्तिशाळा यांचा सहभाग फारच मोलाचा...

गणेश मूर्ती घरगुती असो वा सार्वजनिक, मूर्तिकार आणि मूर्तिशाळा यांच्याशी प्रत्येकाचं भावनिक नातं जोडलं गेलेलं आहे. श्री गणेश मूर्ती घडवण्यात महत्वाचा घटक असलेले हे मूर्तिकार आणि मूर्तिशाळा याबद्दल आपल्याला फार कमी माहिती असतं. यानिमित्ताने मुंबईतले मूर्तिकार आणि मूर्तिशाळा यांच्याबद्दल !

bottom of page